KAFA TABANI 2023<

KAFA TABANI 2023
12-13 Mayıs 2023 / Byotell Hotel, İstanbul

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Kafa Tabanı Derneği olarak her yıl düzenlediğimiz toplantıların devamı niteliğinde olan, Nöroşirürji, Kulak Burun Boğaz, Ağız ve Çene Cerrahisi ile Radyoloji disiplinlerinin katılımı ile gerçekleşecek olan toplantımızı bu yıl da Byotell Hotel, İstanbul ’da gerçekleştireceğiz.

Kafa kaidesine multidisipliner yaklaşımların konu alınacağı bu yılki toplantımızda, cerrahideki son gelişmeler, multidisipliner yaklaşımın önemli kafa kaidesi anatomisi ve görüntülemesi ele alınacaktır.

Bilginin paylaştıkça çoğaldığı ve disiplinler arası iletişimin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde sizlerin destek ve katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,